English Light eğitim programı, ana dili Türkçe olanlar için geliştirilmiş özel içerik ve materyaller ile katılımcının konuşma becerisi başta olmak üzere iletişimsel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır. Derslerimizde kullandığımız özel yöntemler sayesinde, katılımcılar ilk gün itibariyle konuşma üretiminde bulunmaya başlarlar ve aynı zamanda yabancı dil konuşma özgüvenleri gelişir.

Yabancı dil öğrenirken en sık karşılaşılan engellerden bir tanesi, konuşma becerisinin yeterli düzeyde gelişmemesidir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, konuşma üretiminde bulunmak isteyen dil öğrenen kişiler, karşı taraftan duyduklarını anladıklarından emin olmadıkları ya da anladıkları halde söylemek istediklerini karşılayacak yapı ve kelimeleri hatırlayamadıkları için konuşma güçlüğü yaşarlar. Aynı zamanda, doğru olduğunu bilseler bile yeterli deneyim ve pratiğe sahip olmadıkları için konuşmakta problem yaşayabilirler. Tüm bu sorunların ortadan kaldırılarak yabancı dil konuşur hale gelebilmek için, gerçek anlamda öğrenmenin gerçekleşmesi ve dil öğrenen kişilerin öğrendiklerini içselleştirmesi gerekir. 

 

English Light eğitim programı, katılımcılarına hem tam ve doğru anlama becerisini hem de kendini doğru ifade etme becerisini aynı anda kazandırmakta ve kısa sürede İngilizce iletişim kurabilir hale gelmelerine katkıda bulunmaktadır. Sıkıcı olmayan ve sadece belirli becerilere odaklanmayan bu sistem, “functional learning” yani işlevsel öğrenme yaklaşımını benimsemiş ve bugüne kadar katılımcılarına dili hızlı, kolay ve etkin bir biçimde kullanmayı öğretmiştir. Bu sayede öğrencilerin kursta geçirdiği vakit kısalmış ve pratik yapmak için daha fazla zaman ayırmaya imkan tanınmıştır. 

English Light İngilizce eğitim programı, farklı ders işleyiş tarzı, yüksek enerjisi ve motivasyonu yüksek, öğrenme odaklı katılımcıları ile öğrencilerine bir İngilizce kursundan beklenilenden fazlasını sağlıyor. Eğitim ve öğrenmenin sınıf duvarları dışında da devam etmesi gerektiğine inanan İngiliz Kültür Antalya Kepez Temsilciliği, öğrencilerine güncel teknolojilerden en üst düzeyde faydalanarak ders dışında öğrenme sürecinin devam etmesinde katkı sağlıyor. Öğrenciler ders saatleri dışında da, eğitmenleriyle iletişim içerisinde olabilecekleri bir eğitim platformundan İngilizce konuşmaya, içerik paylaşmaya ve pratik yapmaya devam ediyor. Böylece öğrenme sürece hiç kesintiye uğramadan, öğrencilerin sürekli öğrenmesine ve gelişmesine olanak sağlıyor.

KAPAT