English for Kids

İngiliz Kültür’de 7-14 yaş grubu çocuklar için düzenlenen eğitim programları, Eylül-Haziran ayları arasında hafta içi ve hafta sonu seanslarında gerçekleştirilir. Bir eğitim yılı içerisinde toplam 2 seviye İngilizce eğitimi tamamlanır. Çocuklar sınıflara yaş grupları ve İngilizce seviyeleri göz önüne alınarak yerleştirilir ve kendi ihtiyaçlarına uygun bir İngilizce eğitimi alırlar. 

YAZ OKULU

Yaz Okulu programları Haziran-Eylül ayları arasında gerçekleştirilir. Yaz okulunda ana ders olan İngilizce’nin yanı sıra aktivite dersleri ve 2. yabancı dil olarak Rusça veya Almanca dersleri programa dahil edilir. Yaz okulu boyunca, çocuklar severek ve eğlenerek İngilizce konuşmayı ve iletişim kurmayı öğrenirler. 

Eğitim Kalitesi

7-14 yaş grupları İngilizce eğitimleri, yaş gruplarına ve İngilizce yeterlilik seviyelerine uygun sınıflarda, kendi seviyeleri için uygun ve gelişmelerine elverişli İngilizce eğitim setleri ile gerçekleştirilir. Eğitim materyalleri, çocukları bedensel ve zihinsel gelişimi, psikolojik durumları ve beklentileri göz önünde bulundurularak uzman bir yazar kadrosu tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Çocuklar bu materyaller sayesinde, içinde bulundukları toplum ve kültüründen uzaklaşmaksızın yabancı dil ve kültürleri öğrenirler. Uzman ve deneyimli İngilizce Öğretmenleri eşliğinde sürdürülen eğitimler çocukların yanlızca İngilizce öğrenmelerini değil, aynı zamanda araştırmayı seven, meraklı ve çalışkan birer birey olmalarını hedeflemektedir.

KAPAT